Σταματήστε τη σφαγή στη Γάζα

Σήμερα έλαβα ένα email από το site του Βρετανικού γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας με το παρακάτω κείμενο.
Πολύ καλή ενέργεια που μου γέννησε, όμως, και μια απορία. Αυτοί εδώ έχουν πάρει μυρωδιά;

Stop the Bloodshed in Gaza:

Urge the UK government to act immediately

27493Dear Supporter,

As the civilian death toll rises, the people of Gaza are in dire need of emergency food and medical aid.

The newly introduced Israeli 3 hour cessation arrangement is woefully inadequate. Palestinians are using the brief respite in a desperate search for food and medicines, even to bury their dead relatives. But what use is a three hour lull amidst the horror?

We are urging the UK government to lead the call for an immediate and comprehensive humanitarian truce. This is essential to allow desperately-needed humanitarian assistance through, to evacuate the wounded, and provide safe refuge for civilians wishing to flee the conflict zone.

Act now for the innocent people of Gaza and Israel
1. Send a message to the UK government to lead the call for an immediate and comprehensive humanitarian truce.
2. Make a donation to Amnesty’s vital work on Gaza.

We need to stand together and demand that the UK government acts responsibly. The unacceptable loss of civilian life must stop.

Sincerely,

Amnesty International UK
Protect The Human

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s